Verhuurinfo

Wanneer u een springkussen of ander object bij ons huurt, ondertekent u een overeenkomst. In de verhuurovereenkomst staan alle algemene voorwaarden betreffende het huren bij Ferwerda Verhuur. Onderstaand treft u de algemene voorwaarden aan.

1. Ferwerda verhuur is gedurende de verhuur van de materialen niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers.

2. Huurder is verplicht om zelf voor toezicht te zorgen bij gehuurde springkussens. De toezichthouder dient minimaal 18 jaar te zijn. Ferwerda verhuur niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens dient u de springkussens allemaal goed vast te zetten met de bijgeleverde haringen/ spanbanden.

3. De verhuurde objecten blijven eigendom van Ferwerda verhuur en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.

4. De huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het gehuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het gehuurde dient aan Ferwerda verhuur in dezelfde staat als waarin het gehuurde ontvangen is terug worden gegeven.

5. Aan het gehuurde mogen geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder bewerkingen op het gehuurde verricht, wordt huurder kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of verandering het gehuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de waarborgsom.

6. Het gehuurde dient volgens afspraak terug gebracht te worden.
Verlengen van de afgesproken huurtermijn is, zonder toestemming van Ferwerda verhuur, niet toegestaan. Huurtermijn ( inclusief halen en terugbrengen ) wordt in deze overeenkomst aangegeven.

7. Huurder is verplicht de materialen na beëindigen van de huurperiode in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren. De geretourneerde materialen worden in de werkplaats van de verhuurder geïnspecteerd en
getest, desgewenst in aanwezigheid van de huurder. Eventuele schade en mankementen worden gerapporteerd aan de huurder. De kosten van reparatie of vervanging zijn voor rekening van de huurder, tenzij de mankementen zijn veroorzaakt door normale slijtage of gebrek van het materiaal zelf.